2.3. ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.14-026 สายถนนเทศบาล 26 หมู่ที่ 1 บ้านหัวเขา-บ้านวังใหญ่ ตำบลช่องด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/09/2565
ประกาศ(ร่าง)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.14-026 สายถนนเทศบาล 26 หมู่ที่ 1 บ้านหัวเขา-บ้านวังใหญ่ ตำบลช่องด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/09/2565
ประกาศ(ร่าง)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.14-028 สายถนนเทศบาล 28 (ซอยหลังโรงพยาบาลบ่อพลอย) หมู่ที่ 1 ชุมชนเขาวง ตำบลบ่อพลอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/09/2565
จ้างปรับปรุงบ่อขยะเทศบาลตำบลบ่อพลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2565
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 26/09/2565
จ้างทำอาหารว่างการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย 26/09/2565
ซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปฯ 22/09/2565
จ้างซ่อมชุดไมค์คอนเฟอเรนซ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๕๘ ๕๒ ๐๐๑๓, ๔๕๘ ๕๒ ๐๐๒๑, ๔๕๘ ๕๒ ๐๐๒๓ และ ๔๕๘ ๕๒ ๐๐๑๑ 21/09/2565
ประกาศทั้งหมด


พิมพ์