2.3. ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

จ้างซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลตำบลบ่อพลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2564
จ้างถางป่าตัดต้นไม้ บริเวณลำห้วยสาธารณะและคันสระใหม่ ชุมชนเขาแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2564
จ้างจัดทำลงนามเนื่องในวันที่ ๕ ธันวาคม เป็นวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ขนาดพื้นที่ ๑/๔ หน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/11/2564
ซื้อน้ำดื่มชนิดถัง ของเทศบาลตำบลบ่อพลอย ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/11/2564
จ้างจัดทำลงนามเนื่องในวันที่ ๕ ธันวาคม เป็นวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชการที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/11/2564
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ฮอนด้าขาว 18/11/2564
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานสืบสาน อนุรักษ์ ประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๔ 18/11/2564
จ้างเหมาประดับไฟฟ้า แสงสว่าง เครื่องขยายเสียง พร้อมเครื่องปั่นไฟ สำนักปลัด 18/11/2564
ประกาศทั้งหมด


พิมพ์