เจ้าหน้าที่งานชุมชนเทศบาลตำบลบ่อพลอย ออกสำรวจผู้ด้อยโอกาสชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ่อพลอย เพื่อขอรับความช่วยเหลือไปยังศูนย์คนไร้ที่พึ่งจังหวัดกาญจนบุรี