วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 20.00 น. ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานเปิดงานเทศกาลเห็ดโคน อัญมณีของดีบ่อพลอย และกาชาดบ่อพลอย ครั้งที่ 22 ณ ศูนย์จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์อำเภอบ่อพลอย (โอทอปบ่อพลอย) พร้อมด้วยนายศิวบูรณ์ เชาว์ศิลป์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายชลัท ตะเพียนทอง นายอำเภอบ่อพลอย และนายชัยเชษฐ พัฒนะพิชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน หลังจากนั้น ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้โชว์ฝีมือในการผัดเห็ดโคนของอำเภอบ่อพลอย พร้อมชมการแสดงแฟชั่นโชวอัญมณีกลุ่มผู้ค้าพลอยในอำเภอบ่อพลอย