วัน อังคาร ที่ 23 พฤษภาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ่อพลอย ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1 เพื่อชี้แจงแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้ปกครองนักเรียนรับทราบ โดยมี นายชัยเชษฐ พัฒนะพิชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย พร้อมด้วย นายชยุต เหมวิเชียร ปลัดเทศบาลตำบลบ่อพลอย ได้เข้าร่วมพบปะผู้คุยกับผู้ปกครองถึงแนวทางการดูแลเด็กเล็ก และได้เชิญ คุณช่อผกา จั่นประดับ พยาบาลวิชาชีพ มาให้ความรู้ด้านพัฒนาการเด็ก และโภชนาการสำหรับเด็กเล็ก เพื่อการดูแลเด็กตลอดภาคการศึกษา

Website : http://www.bophloi.go.th

Line official : @417huerd

Youtube Chanal :เทศบาลตําบลบ่อพลอย กาญจนบุรี