วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายชัยเชษฐ พัฒนะพิชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อแจ้งให้ตัวแทนชุมชนทราบเกี่ยวกับนโยบายของเทศบาลตำบลบ่อพลอย และข้อระเบียบเกี่ยวข้อง ของคณะกรรมการชุมชน ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลตำบลบ่อพลอยWebsite :

http://www.bophloi.go.th

Line official : @417huerd

Youtube Chanal :เทศบาลตําบลบ่อพลอย กาญจนบุรี