วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบ่อพลอย ได้เปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2/2566

โดยมีนายนวพล อินทร์คล้าย ประธานสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย

Facebook : เทศบาลตำบลบ่อพลอย
Line official : @417huerd
Youtube Chanal :เทศบาลตําบลบ่อพลอ