วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบ่อพลอย ได้เปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายนวพล อินทร์คล้าย ประธานสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย เป็นประธานเปิดประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย

?Facebook : เทศบาลตำบลบ่อพลอย
?Line official : @417huerd