การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย ครั้งแรก ประจำปี 2564
? วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 โดยมีนายไพโรจน์ จึงธนาเจริญ นายอำเภอบ่พลอย เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย ครั้งแรก ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลอย