หลักเกณฑ์การประกวด "ธิดาพลอย" งานเทศกาลเห็ดโคน อัญมณีของดีบ่อพลอย และงานกาชาดบ่อพลอย ครั้งที่ 22


พิมพ์