ร่วมรณรงค์ใส่ใจสิ่งแวดล้อม งดการเผาทุกชนิด

🚫ประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนร่วมรณรงค์ใส่ใจสิ่งแวดล้อม งดการเผาทุกชนิดช่วยลดมลพิษทางอากาศ