ขอเชิญร่วมประเมินITA เพื่อส่งเสริมในการพัฒนาองค์กรเติบโตสู่เป้าหมาย