วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายชัยเชษฐ พัฒนะพิชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย และการป้องกันโรคกระดูกและข้อในผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลตำบลบ่อพลอย โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบ่อพลอยเข้าร่วมโครงการ

🎯Facebook : เทศบาลตำบลบ่อพลอย
🎯Line official : @417huerd
🎯Youtube Chanal :เทศบาลตําบลบ่อพลอย กาญจนบุรี