วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 นายชัยเชษฐ พัฒนะพิชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พัฒนา และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศาลาประชาคมสนามกีฬา ชุมชนพัฒนาวัดรัชดา โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ พร้อมร่วมกันปลูกต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ พร้อมร่วมทำความสะอาดคูคลอง ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณไหล่ถนน เพื่อความสวยงาม ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อ เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565

?Facebook : เทศบาลตำบลบ่อพลอย
?Line official : @417huerd