วัน พฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:00 น. นายชัยเชษฐ พัฒนะพิชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการรณรงค์คัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และการส่งเสริมสุขภาพด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในประชาชนอายุ 35 ปี ขึ้นไป และ พระภิกษุสงฆ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดทำโดยโรงพยาบาลบ่อพลอย ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทางกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ่อพลอย ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลตำบลบ่อพลอย

Line official : @417huerd
Youtube Chanal :เทศบาลตําบลบ่อพลอย กาญจนบุรี