วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 นายชัยเชษฐ พัฒนะพิชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างเข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน ศูยน์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลตำบลบ่อพลอย

Line official : @417huerd
Youtube Chanal :เทศบาลตําบลบ่อพลอย กาญจนบุรี