วันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายชัยเชษฐ พัฒนะพิชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย มอบหมายให้ นายปฐมพงศ์ กาญจนไตรภพ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ่พลอย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ อพปร. เทศบาลตำบลบ่อพลอย ร่วมพิธีเปิดงานโครงการช่วยเหลือผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด ณ วัดสามยอด หมู่ 5 ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
🎯Website : http://www.bophloi.go.th
🎯Line official : @417huerd
🎯Youtube Chanal :เทศบาลตําบลบ่อพลอย กาญจนบุรี