วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. นายชัยเชษฐ พัฒนะพิชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย ร่วมกับ นายณภัทร์ เอมอ่อน นายอำเภอบ่อพลอย นางสาวสรียา บุญมาก ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี และ พันตำรวจโทประทีป ภัทรวิสิฐเศรษฐ์ สารวัตรปกครองป้องกัน สถานีตำรวจภูธรบ่อพลอย แถลงข่าวเปิดงานเทศกาลเห็ดโคน อัญมณี ของดีบ่อพลอย และงานกาชาดบ่อพลอย ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 13 – 24 ตุลาคม 2565 พร้อมสื่อมวลชนจากสำนักพิมพ์ และสถานีโทรทัศน์ ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลตำบลบ่อพลอย