เปิดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ  เทศกาลเห็ดโคนและอัญมณีบ่อพลอย ครั้งที่ 1 ณ สนามกีฬาชุมชนเขาพระศรี โดยมีนายณภัทร์ เอมอ่อน นายอำเภอบ่อพลอย เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย ร่วมพิธี