วันอังคาร ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบ่อพลอย ได้เปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

โดยมีนายนวพล อินทร์คล้าย ประธานสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย
 
Facebook : เทศบาลตำบลบ่อพลอย
 
 
Line official : @417huerd
 
Youtube Chanal :เทศบาลตําบลบ่อพลอย กาญจนบุรี