วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. นายชัยเชษฐ พัฒนะพิชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการเข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องใน “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2566” โดยมี ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี
ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติกำหนดให้วันที่ 17 มกราคม ของทุกปี เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และเป็นวันรัฐพิธี ซึ่งถือได้ว่าเป็นวันประวัติศาสตร์ที่สำคัญของปวงชนชาวไทย เนื่องจากเป็น วันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงค้นพบศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ปรากฏเป็นหลักฐานที่สำคัญว่า ชนชาวไทยได้มีศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามมาแต่โบราณกาล จังหวัดกาญจนบุรีจึงได้จัดพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2566 ขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รำลึกถึงพระองค์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย
🎯Facebook : เทศบาลตำบลบ่อพลอย
🎯Line official : @417huerd
🎯Youtube Chanal :เทศบาลตําบลบ่อพลอย กาญจนบุรี