วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 07.00 น. นายชัยเชษฐ พัฒนะพิชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเวลา 09.30 น. ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดรัชดาภิเษก โดยมีนายณภัทร์ เอมอ่อน นายอำเภอบ่อพลอย เป็นประธานในพิธี