วันที่ 13 เมษายน 2566 นายชลัท ตะเพียนทอง นายอำเภอบ่อพลอย เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 โดยมีนายชัยเชษฐ พัฒนะพิชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย เป็นประธานจัดโครงการกล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลตำบลบ่อพลอยWebsite : http://www.bophloi.go.th

Line official : @417huerd

Youtube Chanal :เทศบาลตําบลบ่อพลอย กาญจนบุรี