วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 ท่านนายกชัยเชษฐ พัฒนะพิชัย เป็นประธานเปิดพิธีมอบเข็มตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 พร้อมทั้ง สท.วุฒิ วุฒิเอก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย ที่เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก