วันอาทิตย์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพานพุ่มและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอบ่อพลอย