เทศบาลตำบลบ่อพลอย ร่วมกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และโรงพยาบาลบ่อพลอย ดำเนินการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (เข็มแรก) ให้แก่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ่อพลอย ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2564 โดยมี นายชัยเชษฐ พัฒนะพิชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมตรวจความเรียบร้อยและดูแลพี่น้องประชาชนให้รักษามาตรการการป้องกันโควิด-19 ณ ศาลาการเปรียญ วัดเขาวงจินดาราม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

 

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่(คลิ๊ก)