ในวันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นายวุฒิ วุฒิเอก ประธานคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ่อพลอย เข้าตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยภายในศูนย์