วันนี้  15 ธ.ค. 64  งานป้องกันฯ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล รายงานผู้บังคับบัญชา เพื่อทราบ🕘 เวลา 09.00 น.-10.00 น. ได้ดำเนินการฉีดพรมน้ำสนามฟุตบอล ร.ร.บ่อพลอยรัชดาภิเษก ตามหนังสือที่ร้องขอมา

#รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ โทร.034-581020 ต่อ 112
Cr.งานป้องกันฯ ทต.บ่อพลอย