วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 19.30 น. นายณภัทร์ เอมอ่อน นายอำเภอบ่อพลอย เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยมีนายชัยเชษฐ พัฒนะพิชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย เป็นประธานจัดโครงการกล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วม ภายในงานมีการจัดการประกวดหนูน้อยนพมาศ  การประกวดกระทงสวยงาม และความคิดสร้างสรรค์