วันที่ 1 มกราคม 2563 นายธนณัฏฐ์ ศรีสันต์ นายอำเภอบ่อพลอย ประธานในพิธีพร้อมด้วย นายชัยเชษฐ พัฒนะพิชัย นายกเทศมนตรี คุณพวงพยอม ศรีสันต์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ่อพลอย นายสมศักดิ์ อยู่เย็น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ พี่น้องประชาชนชาวบ่อพลอย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 35 รูป จากวัดรัชดาภิเษก วัดเขาวงจินดาราม วัดเขาพระศรีรัตนาราม เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2563 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว โดยในงานดังกล่าวท่านนายอำเภอบ่พลอย และนายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย ได้กล่าวอวยพรปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาร่วมงานด้วย