วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 08:00 น. นายชัยเชษฐ พัฒนะพิชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลบ่อพลอย พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ และ กศน.บ่อพลอย ได้ร่วมกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎ ณ บริเวณลานแสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์อำเภอบ่อพลอย OTOP เพื่อประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนในได้รับทราบและเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และสนับสนุนให้ออกไปใช้สิทธ์ โดยมีนายชลัท ตะเพียนทอง นายอำเภอบ่อพลอย เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว
Line official : @417huerd
Youtube Chanal :เทศบาลตําบลบ่อพลอย กาญจนบุรี