วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 เทศบาลตำบลบ่อพลอยได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการตลาดสดน่าซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ่อพลอย และผู้นำชุมชน กิจกรรมดังกล่าว ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลบ่อพลอย
Facebook : เทศบาลตำบลบ่อพลอย
Line official : @417huerd