เนื่องในวันที่ 6 เมษายน 2565 เป็นวันจักรี อำเภอ บ่อพลอยได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน โดยสำนักงานเทศบาลได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกัน และงานสาธารณสุขเทศบาลตำบลบ่อพลอย ร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีการล้างทำความสะอาดตลาดสดหินใหญ่