วันนี้ (25 พฤศจิกายน 2564) เวลา 10.00 น. คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย นำทีมในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยชุดตรวจแบบ ATK ให้กับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลทุกคน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อในวงกว้าง โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ่อพลอย ซึ่งต้องมีการให้บริการ และมีความใกล้ชิดประชาชนอยู่ตลอดเวลา และมีความเสี่ยงสูง ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงจำเป็นต้องมีการตรวจเชื้อสำหรับเจ้าหน้าที่ดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการหยุดยั้งเชื้อ และไม่ให้แพร่ระบาดไปสู่ผู้อื่น คนใกล้ชิดและครอบครัว สรุปผลการคัดกรองผล ATK เบื้องต้นผลเป็น ลบทุกคนที่ตรวจ ซึ่งไม่พบเชื้อโควิด 19