การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญฝากข่าวประชาสัมพันธ์หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

หยุดจ่ายน้ำบ่อพลอย25.3.65


พิมพ์