ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

bophloiLog 300px

ด้วยเทศบาลตำบลบ่อพลอย มีความต้องการดำเนินการสรรหาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ่อพลอย เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดที่แนบ 

คลิ๊ก


พิมพ์