ประชาสัมพันธ์กำหนดการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ และคนพิการ

ประชาสัมพันธ์กำหนดการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ และคนพิการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลบ่อพลอย
โทรศัพท์ 034-581020 ต่อ 102 งานพัฒนาชุมชน

ลงทะเบียนผู้สูงอายุ67ลงทะเบียนผู้พิการ67

 

พิมพ์