ประชาสัมพันธ์สำหรับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ่อพลอย

ประชาสัมพันธ์สำหรับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ่อพลอย ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ในเขตเทศบาลตำบลบ่อพลอย

** ท่านสามารถตรวจสอบบัญชีรายชื่อได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลอย
 

พิมพ์