ตารางประชาสัมพันธ์แผนการปฏิบัติงานออกฉีดวัคซีนสุนัขและแมว

ประชาสัมพันธ์แผนการปฏิบัติงานออกฉีดวัคซีนสุนัขและแมว ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

335177711 1583916498751154 2314087914245893724 n


พิมพ์