จ้างจัดทำลงนามเนื่องในวันที่ ๕ ธันวาคม เป็นวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชการที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พิมพ์