จ้างซ่อมชุดไมค์คอนเฟอเรนซ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๕๘ ๕๒ ๐๐๑๓, ๔๕๘ ๕๒ ๐๐๒๑, ๔๕๘ ๕๒ ๐๐๒๓ และ ๔๕๘ ๕๒ ๐๐๑๑


พิมพ์