จ้างซ่อมบำรุงรักษารถดูดสิ่งปฏิกูลและรถบรรทุกขยะ งานสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พิมพ์