จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บย 28


พิมพ์