โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พิมพ์