ประกาศร่าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.14-026 สายเทศบาล 26 (ฝั่งขวาทาง) หมู่ที่ 1 บ้านหัวเขา ตำบลช่องด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Attachments:
Download this file (777865.xls)777865.xls[ ]23 kB
Download this file (777865_02.pdf)777865_02.pdf[ ]247 kB
Download this file (annoudoc_1509900104_66049135823.pdf)annoudoc_1509900104_66049135823.pdf[ ]124 kB
Download this file (Attach_TOR_1.pdf)Attach_TOR_1.pdf[ ]24663 kB
Download this file (doc_1509900104_66049135823.pdf)doc_1509900104_66049135823.pdf[ ]184 kB
Download this file (pB0.pdf)pB0.pdf[ ]63 kB
Download this file (pB1.pdf)pB1.pdf[ ]247 kB

พิมพ์