2.3. ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการทำความสะอาด โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดในชุมชน (Big Cleaning Day) 18/06/2567
จ้างทำป้ายไวนิล โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดในชุมชน (Big Cleaning Day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ 18/06/2567
ซื้อถังขยะพลาสติก ขนาด ๒๔๐ ลิตร แบบมีล้อ พร้อมสกรีน 18/06/2567
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๙๕๗๔ กาญจนบุรี 18/06/2567
จ้างซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๘๓๖๖ กาญจนบุรี 14/06/2567
จ้างซ่อมแซมเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๘๗ - ๕๒ - ๐๐๐๑ 14/06/2567
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บธ ๑๘๔๓ กาญจนบุรี 14/06/2567
จ้างเหมาเพื่อดำเนินการปรับปรุงบ่อขยะเทศบาลตำบลบ่อพลอย 14/06/2567
ประกาศทั้งหมด


พิมพ์