วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายชัยเชษฐ พัฒนะพิชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยแก่เยาวชนและประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนในชุมชนเทศบาลตำบลบ่อพลอย เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลตำบลบ่อพลอย

Cr.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ่อพลอย #รับแจ้งเหตุไฟไหม้ โทรศัพท์ 034-581020 ต่อ 112#⏩🚒

Facebook : เทศบาลตำบลบ่อพลอย
Line official : @417huerd
Youtube Chanal :เทศบาลตําบลบ่อพลอย กาญจนบุรี