วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายชัยเชษฐ พัฒนะพิชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนในชุมชนเทศบาลตำบลบ่อพลอย เข้าร่วมโครงการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลอย
Facebook : เทศบาลตำบลบ่อพลอย
Line official : @417huerd
Youtube Chanal :เทศบาลตําบลบ่อพลอย กาญจนบุรี