วันที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00น. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย ออกหน่วยให้บริการลงทะเบียน ‘หมอพร้อม’ ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ่อพลอย รวมทั้งพนักงานเทศบาลและพนักงานในสังกัดเทศบาลตำบลบ่อพลอย ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรองรับนโยบายบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ เพื่อเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ซึ่งจะเริ่มใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2567 บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ ทั่วไทย ตามนโยบายเร่งด่วน