“ตลาดนัดแก้หนี้” ครั้งที่ 7 ในระดับจังหวัด ณ ศาลาประชาคมอำเภอบ่อพลอย ที่ว่าการอำเภอบ่อพลอย

📣ประชาสัมพันธ์ ทางอำเภอบ่อพลอยร่วมกับจังหวัดกาญจนบุรีจัดกิจกรรม “ตลาดนัดแก้หนี้” ครั้งที่ 7 ในระดับจังหวัด ณ ศาลาประชาคมอำเภอบ่อพลอย ที่ว่าการอำเภอบ่อพลอย ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลบ่อพลอยจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลบ่อพลอยที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมและช่วยประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ที่สนใจทราบ เพื่อมาร่วมกิจกรรมปรึกษาหาทางออกการแก้ปัญหาหนี้ โดยจะมีหน่วยงานจากจังหวัดเข้าร่วมในการช่วยเหลือ 15 หน่วยงาน ✨
📌1.อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี
2.ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี
3.คลังจังหวัดกาญจนบุรี
4.พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี
5.ยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี
6.จัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี
7.ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี
8.เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
9.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี
10.สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี
11.ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาญจนบุรี
12.ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.จังหวัดกาญจนบุรี)
13.ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตกาญจนบุรี
14.บริษัทอีเอซีกาญจนบุรีจำกัด
15.บริษัทเงินด่วนฟิโก้จำกัด 📌

450431183 873141851516430 2186695326466743842 n

 

พิมพ์